เกี่ยวกับเบญจรงค์ - About Benjarong

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสินค้าข้าวสารบรรจุถุง ภายใต้แบรนด์ ข้าวเบญจรงค์
ข้าวสุพรรณหงษ์ ข้าวมิตรภาพ และอีกหลากหลายแบรนด์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค โดยบริษัทฯได้จัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade), ห้างค้าส่ง, ร้านอาหาร-โรงแรม-ภัตตาคาร, ร้านค้าส่ง-ค้าปลีกในต่างจังหวัด รวมทั้งบริษัทฯ ยังให้บริการในช่องทางหน่วยรถเงินสด (Cash Van) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอีกด้วย

บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนาในการดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ GMP HACCP และ HALAL ซึ่งมีความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง เนื่องจากระบบจะให้ความสำคัญต่อการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต

About Benjarong

ASIA INTER RICE CO.,LTD. We are the leading manufacturer company in domestic rice bussiness in Thailand under our majority brand Benjarong, Supanahong, Mittrapap and other brand. For more than 10 years experience, we are advantage in Bag Pack Rice in variety channel for domestic market., especially, Super-Hyper market, Supermarket-Chain Store, and rural Traditional Trade in Thailand. However, we are dedicated to our continous improvement in product and service standards to meet the ever increasing needs and demands of all our customers, ,and now we have GMP & HACCP certifications by Bureau Veritas. So that, we pride to offer all of the product which its produced by us must come from excellent source in Thailand and pack in Standard processing for all of our customers.

ASIA INTER RICE has earned the trust and confidence of customers around the world by following a policy of faithfully fulfilling all commitments as to product price, quality and delivery. We will treat all customer requires the same attentive and dedicated service, and it’s for these reasons that ASIA INTER RICE has been steadily grown and achived greater success. We can ensure you of our professional services. We believe that we can be a good new alternative for every your Rice Requirements.