กิจกรรม - Activity
กิจกรรม 2011 - Activity 2011

February

February 2011 Pic

จัด DEMO BOOTH @ BIG-C

เปิดตัว สินค้าใหม่ ข้าวก่ำแดงหอม เบญจรงค์ อีกหนึ่งสินค้าคุณภาพ จากเบญจรงค์
มีวางจำหน่ายแล้วที่ Big-C และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

April

April 2011 Pic

BIG C RICE FESTIVAL & BOOTH @ BIG C

สะพานควาย และ แฟชั่นไอซ์แลนด์

May

May 2011 Pic

รับทันที? ของสมนาคุณ
เบญจรงค์?มอบของสมนาคุณ คืนกำไรให้กับลูกค้า

เบญจรงค์คืนกำไรให้กับลูกค้ารายย่อย แจกจริงถึงที่เมื่อสั่งซื้อผ่านหน่วยรถเงินสดของเรา

 

August

August 2011 Pic

ข้าวเบญจรงค์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 (Total Energy Management : TEM 9) ตลอดระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่พฤศจิกายน 2553 - สิงหาคม 2554) เพื่อร่วมมือกับภาครัฐโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และบริษัทออพติมอลล์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นที่ปรึกษาและหน่วยร่วมดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานครั้งนี้

การอนุรักษ์พลังงานของชาตินับได้ว่าเป็นสิ่งที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในปัจจุบัน จะต้องให้ความสำคัญ พร้อมทั้งดำเนินการตามนโยบายที่ได้กำหนดเป็นกติกาไว้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในการพัฒนาพลังงานของ SMEs การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมไทยมักถูกมองว่าเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเท่านั้น โดยลืมมองถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการดำเนินงาน ซึ่งคือการลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด แนวความคิดในการประหยัดพลังงาน มุ่งเน้นงานด้านพลังงานโดยตรง เป็นการพัฒนาองค์กรซึ่งมีหลายวัตถุประสงค์และหลายผลลัพธ์ และเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในระดับสูง เช่น วิศวกร นักเทคโนโลยี และผู้จัดการทางเทคนิค มากกว่าเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องพลังงาน เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในอุตสาหกรรมทั้งพนักงานฝ่ายสำนักงาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบกระบวนการผลิต ซึ่งทุกส่วนงานจะต้องมีจิตสำนึกร่วมกันในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยเฉพาะในภาวะที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดโลก ทำให้บริษัท ข้าวเบญจรงค์ มุ่งมั่นที่จะลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำ เพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวสินค้า ข้าวเบญจรงค์ ให้มากที่สุด ซึ่งผลจากการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานในครั้งนี้ ความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ บริษัทฯ ข้าวเบญจรงค์ ได้มีการพัฒนาบุคลากรภายในของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นความสำเร็จที่ภูมิในเป็นอย่างมาก