ผลิตภัณฑ์ ข้าวเบญจรงค์ ข้าวหอมมะลิ - Products Benjarong rice Jasmine rice
ผลิตภัณฑ์ ข้าวเบญจรงค์ ข้าวหอมมะลิ - Products Benjarong rice Jasmine rice

ข้าวเบญจรงค์ ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวหอมมะลิ 100% รับรองมาตราฐาน โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ข้าวเบญจรงค์ - Benjarong rice 100%

ข้าวหอมมะลิ 100%

ข้าวหอมมะลิกลางปี เต็มเมล็ด หอมนุ่ม

รหัสสินค้า ขนาดบรรจุ
BJ101 2 กิโลกรัม
BJ102 5 กิโลกรัม
BJ103 10 กิโลกรัม
BJ104 15 กิโลกรัม
BJ105 48 กิโลกรัมข้าวเบญจรงค์ ข้าวหอมมะลิ (ใหม่) 100% ข้าวหอมมะลิ 100% รับรองมาตราฐาน โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ข้าวเบญจรงค์ - Benjarong rice 100%

ข้าวหอมมะลิ (ใหม่) 100%

ข้าวหอมมะลิที่ผ่านการคัดสรร เป็นพิเศษจากแหล่งปลูกข้าวทุ่งกุลา

รหัสสินค้า ขนาดบรรจุ
BJ201 5 กิโลกรัมข้าวเบญจรงค์ ข้าวขาวหอมมะลิ 5% ข้าวหอมมะลิ 100% รับรองมาตราฐาน โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ข้าวเบญจรงค์ - Benjarong rice 100%

ข้าวขาวหอมมะลิ 5%

ข้าวหอมมะลิแท้ ราคาประหยัด

รหัสสินค้า ขนาดบรรจุ
BJ301 5 กิโลกรัมข้าวเสาไห้ - Sao hai rice

ข้าวเบญจรงค์ ข้าวขาวเสาไห้ 100%

ข้าวเบญจรงค์ - Benjarong rice 100%

ข้าวขาวเสาไห้ 100%

ข้าวขาว ชน. สะอาด ร่วน ราคาประหยัด

รหัสสินค้า ขนาดบรรจุ
BS101 1 กิโลกรัม
BS102 5 กิโลกรัม
BS103 15 กิโลกรัม
BS104 48 กิโลกรัมNext