ผลิตภัณฑ์ ข้าวเบญจรงค์ ผลิตภัณฑ์คุณภาพอื่นๆ ของเบญจรงค์ - Products Benjarong Other Brands ผลิตภัณฑ์ ข้าวเบญจรงค์ ผลิตภัณฑ์คุณภาพอื่นๆ ของเบญจรงค์ - Products Benjarong Other Brands

ข้าวเบญจรงค์ ข้าวเสาไห้ 100%

ข้าวสุพรรณหงษ์

ข้าวเสาไห้ 100%

รหัสสินค้า ขนาดบรรจุ
SS101 5 กิโลกรัม
SS102 15 กิโลกรัม
SS103 48 กิโลกรัมข้าวเบญจรงค์ ข้าวยี่จ๊อ และซาห่อ

ข้าวสุพรรณหงษ์

ข้าวยี่จ๊อ และซาห่อ

รหัสสินค้า ขนาดบรรจุ
SS201 48 กิโลกรัมข้าวเบญจรงค์ ข้าวหอมผสม

ข้าวมิตรภาพ

ข้าวหอมผสม

รหัสสินค้า ขนาดบรรจุ
MJ101 5 กิโลกรัม
MJ102 15 กิโลกรัม
MJ103 48 กิโลกรัมข้าวเบญจรงค์ ข้าวขาว 5%

ข้าวมิตรภาพ

ข้าวขาว 5%

รหัสสินค้า ขนาดบรรจุ
MS101 15 กิโลกรัม
MS102 48 กิโลกรัมPrevious